Moravská zemská knihovna v Brně

Vyhledávat v knihovně

Kounicova 65a, 601 87 Brno

Otevírací doba

Library Details
Pondělí 8:30-22:00
Úterý 8:30-22:00
Středa 8:30-22:00
Čtvrtek 8:30-22:00
Pátek 8:30-22:00
Sobota 9:00-17:00

Další informace

MZK je knihovnou s univerzálním knihovním fondem doplněným specializovanými fondy. Od roku 1935 má právo povinného výtisku. Od roku 2009 je výzkumnou organizací. Plní funkci krajské knihovny. Na území Jihomoravského kraje plní regionální funkce, koordinuje jejich plnění a vykonává další související činnosti.

Webové stránky

online katalog

online katalog

web

o regionálních knihovnách

Typ

krajská knihovna

Meziknihovní výpůjční služba

MVS vykonává zdarma. Knihovna je zapojena do MVS v SKC. (https://www.mzk.cz/pro-knihovny/meziknihovni-vypujcni-sluzby)

Bezbariérový přístup

Přístupné pro osoby se zrakovým postižením
Přístupné

Sigla

BOA001

Identifikátor katalogizační agentury

czbrmzk

Naposledy upraveno

31. 1. 2023