Služby knihoven

Snadný přístup k fondům a půjčování z nich nejsou zdaleka jedinými službami, které vám knihovny nabízí. Jsou otevřeným místem pro všechny, kteří hledají informace, chtějí se připojit k internetu, potkávat se s dalšími lidmi nebo se zapojit do některé z akcí, které knihovny pravidelně pořádají. Knihovníci jsou zde pro vás a pomáhají vám orientovat se v informacích, knižních fondech i milionech digitálních dokumentů, připravují přednášky, školení a kurzy, stejně jako pravidelné kulturní programy. Knihovny představují klidné a inspirativní místo pro rozvíjení fantazie, zábavu i vzdělávání lidí v každém věku.

Co knihovny nabízí:

Výpůjční služby

Půjčování knih a dalších dokumentů v tištěné i elektronické podobě je jednou ze základních služeb knihoven, kterou můžete využít. Půjčovat si smíte jak v prostorách knihoven (prezenční výpůjčka), tak i mimo ně (absenční výpůjčka). Podmínky registrace čtenářů, pravidla využívání služeb knihoven a práva a povinnosti uživatele i knihoven naleznete v jejich knihovních řádech.

K výběru, vyhledání a objednání titulů slouží katalogy konkrétní knihovny, které jsou dnes ve většině případů volně přístupné na internetu. Portál Knihovny.cz sdružuje velké množství katalogů různých knihoven po celé České republice do jedné databáze a umožňuje vám vyhledané tituly půjčovat, objednávat a rezervovat.

Délka výpůjčky je uvedena u každého dokumentu. Pokud o titul nemá zájem jiný čtenář, pak je většinou možné tuto dobu před skončením výpůjční lhůty prodloužit. V případě jejího překročení však po vás bude knihovna žádat poplatek za prodlení. Výše pokuty je uvedena v ceníku příslušné knihovny. Pokud dojde ke ztrátě či poškození dokumentu, požaduje knihovna knižní nebo finanční náhradu.

Knihovny poskytují čtenářům také meziknihovní výpůční služby, tj. půčování dokumentů z fondů ostatních knihoven. Tato služba bývá obvykle zpoplatněna.

Pořizování kopií dokumentů (reprografické služby)

Za poplatek si můžete pořizovat kopie dokumentů z fondů knihovny. Jedná se o tzv. reprografické služby. Stejně jako na knihy v knihkupectvích i na tituly půjčované v knihovnách se vztahuje autorský zákon. Kopie z knihoven jsou proto určené pouze pro vaši osobní, vzdělávací a výzkumnou potřebu nebo vlastní potřebu organizace.

Reprografické služby nabízené v mnoha knihovnách:

Některé knihovny v České republice nabízí i další reprografické služby, mezi které patří zejména:

Ceník a rozsah služeb je uveden na internetových stránkách konkrétní knihovny. Sdělí vám jej také knihovníci přímo v knihovnách.

Kopie dokumentů si můžete objednat osobně v knihovně, dopisem nebo elektronicky, např. e-mailem či prostřednictvím speciálního formuláře. Některé reprografické služby knihovny poskytují pouze svým registrovaným uživatelům (např. kopie dokumentů z jiných knihoven) nebo na základě předem uzavřené smlouvy (např. služby elektronického dodávání dokumentů).

Odborné poradenství (referenční služby)

Knihovny slouží všem, kteří chtějí poradit, konzultovat či získat informace. Knihovníci jsou připraveni odpovědět na otázky, které vám pomohou při využívání knihovny, nalezení relevantních zdrojů či získání faktografických informací.

Zeptat se knihovny můžete různými způsoby, od osobního kontaktu s knihovníkem až po elektronické cesty (např. e-mail nebo formulář na internetových stránkách). Některé knihovny nabízejí též konzultaci prostřednictvím chatu. S knihovníky a knihovnami můžete komunikovat také prostřednictvím služby Ptejte se knihovny. Na svůj dotaz obdržíte odpověď do 2 pracovních dní.

Pomoc při vyhledávání (rešeršní služby)

Vyhledávání literatury k danému tématu poskytují knihovny prostřednictvím tzv. rešeršní služby. Výsledkem je rešerše – přehled základních informací o dokumentech, tzv. soupis bibliografických citací (obsahuje jméno autora, název, vydavatele, rok vydání, počet stran, ISBN/ISSN). Před zadáním rešerše vám doporučujeme zvážit volbu knihovny, u které si ji objednáte. Nejvhodnější je ta, která svým zaměřením a fondem nejvíce koresponduje s daným tématem.

Knihovny při zpracovávání rešerší zpravidla využívají své katalogy, české a zahraniční databáze, které pro své uživatele předplácejí, tištěné soupisy literatury (tzv. bibliografie), volně dostupné databáze, digitální knihovny apod. Podmínky zpracování rešerší se mohou v jednotlivých knihovnách lišit. Většinou se jedná o placenou službu. Konkrétní nabídku rešeršních služeb, podmínky vypracování a ceník jsou na internetových stránkách konkrétní knihovny nebo vám je sdělí knihovník.

Co dalšího vám knihovny nabízí?

Řada knihoven poskytuje svým návštěvníkům také další služby, jako například denní i noční studovny, čítárny denního tisku, samoobslužné vracení knih mimo otvírací dobu (bibliobox), půjčování deskových her, dětské koutky, specializované služby pro seniory a zdravotně handicapované (donášku knih až do domu, speciální fondy, parkování), knihařské služby (laminování, kroužková nebo pevná vazba a související činnosti) či poslechová místa pro hudbu a sledování videí z fondu knihovny.

Detailní přehled nabízených služeb naleznete na internetových stránkách konkrétní knihovny nebo se můžete informovat přímo u knihovníka. Chcete hledat knihovnu podle nabídky specifických služeb? Využijte filtry v postranním panelu v adresáři knihoven na portálu Knihovny.cz.