Projekty knihoven

Současné projekty knihoven odráží změny, které přinesl rozvoj online technologií, digitalizace knihovních fondů, nárůst informací i nové možnosti vzdáleného přístupu k nim. Úkolem knihoven v 21. století je hledat nové funkce, které umožní shromažďování a třídění tohoto obrovského množství dat, a využít při tom moderní technologie tak, aby každý z nás mohl objevovat bohaté kulturní dědictví kdekoli a kdykoli.

Knihovny.cz

Společný portál českých knihoven vám umožní získat knihu či jiné dokumenty, které nabízí knihovny a další subjekty. Kromě knihovních fondů soustřeďuje portál na jednom místě také další knihovnické a informační služby, které lze jeho prostřednictvím využívat, aniž byste danou knihovnu museli navštívit.

Web projektu

Souborný katalog ČR

Souborný katalog ČR obsahuje elektronické záznamy českých a zahraničních dokumentů, které jsou dostupné ve fondech českých knihoven a institucí. V současné době je zde více než 6 milionů záznamů českých a zahraničních monografií, speciálních dokumentů, seriálů (časopisy, sborníky, zprávy z konferencí apod.) a článků (v samostatné databázi).

Web projektu

Česká digitální knihovna

Česká digitální knihovna je projektem Ministerstva kultury ČR a jeho hlavním cílem je vytvoření jednotné virtuální knihovny, která propojí již existující digitální knihovny provozované v České republice. Česká digitální knihovna vám nabídne přístup k digitálním dokumentům (informacím) z centrálního místa. Zároveň bude sloužit jako zdroj dat pro vývoj dalších služeb definovaných v Koncepci rozvoje knihoven České republiky na léta 2011 – 2015 i pro mezinárodní projekty digitálních knihoven, jako je například Europeana.

Web projektu

Digitalniknihovna.cz

Tento rozcestník odkazuje na digitální knihovny provozované v ČR, které fungují na systému Kramerius. Provozovatelem rozcestníku je Moravská zemská knihovna v Brně, která však spravuje pouze svoji digitální knihovnu a u ostatních digitálních knihoven neodpovídá za jejich obsah a fungování.

Web projektu

Služba Získej

Cílem projektu ZÍSKEJ je vytvořit a zajistit provoz národní platformy pro snadné poskytování meziknihovních výpůjčních služeb a služeb dodávání dokumentů. Systém ZÍSKEJ, propojený s vyhledávačem Centrálního portálu knihoven Knihovny.cz, nabídne přímým uživatelům na internetu možnost objednat si knihu či dokument z jiné knihovny a sledovat stav objednávky. Službu spravuje Národní technická knihovna.

Web projektu

Virtuální polytechnická knihovna

Virtuální polytechnická knihovna (VPK) je projekt, který vznikl z iniciativy především technicky zaměřených českých knihoven. Jeho smyslem bylo zlepšit dostupnost informačních zdrojů bez ohledu na to, kde se momentálně nacházíte. K tomuto účelu sjednotily fondy odborných časopisů tematicky zaměřených na techniku a související přírodní vědy, společenské vědy a medicínu, které jsou uchovávané v knihovnách zapojených do VPK. Vedle Souborného katalogu VPK vám nabízí též unikátní systém dodávání článků v elektronické nebo tištěné podobě, a to i ze zahraničních knihoven.

Web projektu

Databáze národních autorit NK ČR

Portál Národní autority ČR soustředí na jednom místě zatím mnohdy roztříštěné informace o problematice (v nejširším slova smyslu) tvorby a využívání souborů národních autorit všech typů. Vytváření národních jmenných a věcných národních autorit usnadňuje vyhledávání v databázích knihoven.

Web projektu

ObálkyKnih.cz

Služba obalkyknih.cz vznikla v roce 2008 a v současné době ji provozuje Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. Díky ní si můžete v katalozích knihoven prohlédnout náhledové obrázky obálek knih i dalších prvků (obsahy knih, anotace apod.) či vkládat recenze knih. Tuto službu aktivně využívá většina knihoven v České republice i stovky neregistrovaných uživatelů.

Web projektu

Ptejte se knihovny

V knihovnách najdete pracovníky, kteří jsou specialisty na vyhledávací služby, mají přístupy k novým databázím a pomohou vám najít odpověď na vaše dotazy. Ptejte se knihovny je službou českých knihoven nejširší veřejnosti. Služba Ptejte se knihovny odpoví na vaše stručné konkrétní otázky krátkým seznamem knih, časopisů, popřípadě i www stránek (do 5 záznamů). Ptejte se knihovny je tedy službou faktografickou a bibliografickou. Službu zaštiťuje Národní knihovna ČR.

Web projektu

eBook on Demand

Službu eBooks on Demand (zkráceně EOD) nabízí již řada předních evropských knihoven včetně několika knihoven v České republice. Slouží k objednávání digitálních kopií historických knih z fondů knihoven. Do digitální podoby je možné převést knihy, které již nejsou chráněny autorským zákonem, tj. pokud již uplynulo 70 let od úmrtí jejich autora. Díky digitalizaci se tak historické knihy stávají snadno dostupné pro badatele z celého světa. V České republice jsou do služby EOD zapojeny Národní technická knihovna, Vědecká knihovna v Olomouci, Moravská zemská knihovna v Brně a Knihovna Akademie věd České republiky. Přístupné jsou i fondy digitálních kopií z jejich partnerských knihoven.

Web projektu

Virtuální národní fonotéka

Virtuální národní fonotéka je projektem Moravské zemské knihovny v Brně. Jedná se o databázi zvukových dokumentů, které jsou uložené v kterékoli knihovně, archivu, soukromé instituci i u soukromých osob v České republice. Portál vyhledává zvukové nahrávky a informuje o tom, kde se nachází a na jakém nosiči. Nabízí vám přístup k zajímavým nahrávkám z celého světa a k projektům spojeným s kulturním dědictvím zaznamenaným na zvukových nosičích.

Web projektu

Manuscriptorium

Manuscriptorium je evropská digitální knihovna rukopisů (manuskriptů). Zprostředkovává, uchovává a poskytuje digitální verze dokumentů z historických fondů, jako jsou rukopisy, inkunábule, raně novověké tisky, mapy, listiny a další. Soustřeďuje historické zdroje, jinak rozptýlené v různých digitálních knihovnách, na jednom portálu a nabízí vám nejsnadnější cestu pro zjištění informací o fyzickém dokumentu nebo přímo k zobrazení jeho digitální kopie. Manuscriptorium disponuje více než 5 miliony digitálních obrazů.

Web projektu

Portál Historické fondy

Cílem projektu bylo vytvoření souborného katalogu historických fondů Moravské zemské knihovny (MZK), jejichž evidence již neodpovídala současným požadavkům na katalogizaci v online prostředí. Díky novému systému jsou zde přístupné staré tisky z fondů MZK a do projektu se v budoucnu zapojí i další instituce.

Web projektu

Europeana

Europeana je virtuální „evropská digitální knihovna, muzeum a archiv". Všem, kdo se zajímají o literaturu, umění, vědu, politiku, historii, architekturu, hudbu nebo film nabízí Europeana zdarma rychlý přístup k největším evropským sbírkám a mistrovským dílům, a to z jediné virtuální knihovny. Internetový portál Europeana vám dává možnost prohlížet si a stahovat miliony zvukových a filmových záznamů, rukopisy, noviny, e-knihy, digitalizované obrazy maleb, fotografií, map a archivních dokumentů. Projekt Europeana vznikl z iniciativy Evropské komise a funguje od roku 2008.

Web projektu