Jak se zapojit?

Pokud máte zájem o zapojení se do portálu, vyplňte prosím vstupní dotazník zde.

Jakmile bude Vaše žádost schválena Řídícím výborem portálu a ředitel/ředitelka nebo statutární zástupce knihovny podepíše smlouvy, kontaktujeme Vás s dalšími pokyny.

Význam portálu pro knihovny

Instituce, které se zapojí do portálu Knihovny.cz mají možnost zviditelnit se účastí na projektu celorepublikového významu, což prospívá dobrému jménu knihovny** a pomáhá přitáhnout pozornost veřejnosti. Potenciální čtenáři mají značně usnadněný přístup k informacím o fondu zapojené knihovny a z části potenciálních čtenářů se tak můžou záhy stát čtenáři registrovaní. Zde se dozvíte, jak může být portál užitečný pro Vaše čtenáře.

Účel portálu Knihovny.cz se liší od účelu Souborného katalogu ČR - více o klíčových rozdílech mezi oběma projekty zde. Naším cílem rozhodně není suplovat, či dokonce nahradit funkci SK ČR. Naopak, SK ČR je pro Knihovny.cz významným zdrojem vysoce kvalitních bibliografických údajů, které nám pomáhají při deduplikaci záznamů zapojovaných knihoven. Na rozdíl od SK ČR vidí čtenáři na portálu Knihovny.cz bibliografické záznamy jednotlivých knihoven v původní podobě. Vzhledem k cíli zapojit co největší množství knihoven také nemáme natolik přísné požadavky na kvalitu záznamů (ačkoliv samozřejmě platí, že s kvalitními záznamy se pracuje podstatně lépe).

Nezbytné předpoklady

  1. Nejdůležitějším předpokladem pro to, aby se knihovna do portálu mohla zapojit, je schopnost zveřejnit portálu všechny své veřejné bibliografické záznamy včetně jejich pravidelných aktualizací. Preferovaným způsobem pro stahování záznamů je použití protokolu OAI-PMH 2, alternativou je pravidelný export na SFTP server Moravské zemské knihovny.
  2. Dále je důležité předávat informace o knihovních jednotkách jako součást bibliografického záznamu v opakovatelném MARC21 poli 996.

Tyto dva základní požadavky sice knihovnám zajistí schopnost informovat o obsahu svých katalogů, ale takovéto zapojení se do portálu není plnohodnotné. Uživatelům neumožňuje zjistit aktuální dostupnost publikací ani využívat knihovních služeb (objednávání, rezervování, prodlužování …). Proto je potřeba splňovat ještě následující podmínky.

  1. Podpora protokolu NCIP (pro systémy Koniáš, ARL, Clavius, Tritius, DaWinci a Verbis), Koha API nebo Aleph RESTful API pro zpřístupnění informací o aktuální dostupnosti knihovních jednotek a zprostředkování služeb lokálních OPACů jednotlivých knihoven.
  2. Registrace ve federaci eduID.cz pro ověřování identit. Instituce, které nemohou z jakýchkoliv provozních důvodů splnit technické a formální náležitosti zapojení do eduID.cz, mohou využít možnosti jmenování administrativního kontaktu a přenechat provedení veškerých potřebných úkonů na MZK.

Doporučeno

(zejména pro knihovny nabízející elektronické zdroje přístupné uživatelům i mimo budovu knihovny)

  1. Registrace čtenáře do knihovny online za pomocí validované identity.
  2. Přijímání online plateb, optimálně včetně úhrady registračního poplatku.
  3. Zpřístupnění knihovnou tvořených elektronických zdrojů včetně obsahu digitální knihovny pro indexaci v portálu.
  4. Poskytnutí informací o knihovnou pořízených elektronických zdrojích.

Předpoklady 5 - 8 sice nejsou nezbytné, ale schopnost nabídnout čtenářům využití služeb knihoven i na dálku bez nutnosti osobní návštěvy je vítaným zvýšením uživatelského komfortu.


Odpovědi na další otázky, které by Vás mohly zajímat v souvislosti se zapojováním, najdete zde.

Jednotlivé kroky zapojení knihovny do portálu detailněji popisuje wiki průvodce.

Podrobnou metodiku pro zapojování metadatových zdrojů do portálu si můžete stáhnout zde.

Podrobnou metodiku pro zapojování fulltextových zdrojů do portálu si můžete stáhnout zde.