Zapojené knihovny a zdroje

Zapojené knihovny

Do portálu Knihovny.cz jsou zapojeny desítky krajských, specializovaných a základních knihoven. Další instituce se účastní projektu v roli partnerů. Ambicí portálu Knihovny.cz je postupné zapojování většiny knihoven v České republice. Počet zapojených knihoven je 95.

Hlavní město Praha

Jihočeský kraj

Jihomoravský kraj

Karlovarský kraj

Kraj Vysočina

Královéhradecký kraj

Liberecký kraj

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

Pardubický kraj

Plzeňský kraj

Středočeský kraj

Ústecký kraj

Zlínský kraj

Informace o tom, jak se zaregistrovat jako čtenář do těchto knihoven najdete zde.

Digitální knihovny

Se zaindexovanými metadaty a plnými texty

Se zaindexovanými metadaty

Zapojené zdroje

Centrální index = Zahraniční zdroje

Centrální index (dostupný přes záložku "Zahraniční zdroje") je rozsáhlá databáze milionů záznamů, která obsahuje metadata o dokumentech z nejrůznějších odborných zdrojů: tj. z časopisů vydávaných předními světovými vydavateli vědecké literatury, oborových databází i volně dostupných informačních zdrojů.

Pro přístup k plným textům, které nejsou volně dostupné, je nutná registrace v některé z knihoven, která si daný zdroj předplácí. Centrální index však poskytuje i řadu volných zdrojů, které jsou přístupné i neregistrovaným uživatelům.

Zakládající členové portálu

Organizační záležitosti portálu nyní zajišťuje SDRUK (Sdružení knihoven ČR), které je jedním ze zakládajících členů portálu společně s 22 zakládajícími knihovnami. Zakládající knihovny se intenzivně podílejí na přípravě celého portálu. Vysílají své odborníky do pracovních skupin, v nichž se řeší dílčí úkoly při realizaci portálu, poskytují praktické připomínky k jednotlivým fázím vývoje projektu a také postupně integrují své fondy do databáze centrálního portálu Knihovny.cz.