Nástroje a materiály

Přebírání záznamů přes Z39.50

Portál Knihovny.cz umožňuje knihovnám stahování bibliografických záznamů prostřednictvím protokolu Z39.50 a je tak funkčním nástupcem nástroje sdílené katalogizace JIB. Stejně jako dříve na Jednotné informační bráně je možné si nechat nadefinovat jednotlivé profily, které umožňují prohledávat a přebírat záznamy z různých zdrojů najednou.

Napište nám na adresu cpk-support@mzk.cz, pokud si přejete nechat zřídit individuálizovaný profil, jehož konfiguraci uzpůsobíme Vašim potřebám.

Konfigurace obecných profilů pro přebírání:

Adresa: www.knihovny.cz
Port: 9000
Podporované kódování: UTF-8
Formát záznamů: marc21
Jméno databáze: cpk_zahr, cpk_univ, ...

Podporované služby:

Podporované parametry:

Bib-1 Use
4 název
7 isbn
21 klíčová slova
31 datum vydání
1003 autor
1007 issn
1016 hledání ve všech polích
1018 nakladatel

Profil cpk_caslin pro Souborný katalog ČR

Profil cpk_zahr pro výběr ze zahraničních knihoven

Profil cpk_univ pro výběr českých univerzitních knihoven

Profil cpk_ang pro anglicky mluvící země

Profil cpk_ger pro německy mluvící země

Profil cpk_slov pro slovensky mluvící země

Profil cpk_ces pro české knihovny s povinným výtiskem

Profil cpk_anal pro články

Profil cpk_stare pro staré tisky

Profil cpk pro přebírání záznamů z národního indexu

Většina záznamů je z Národních zdrojů kromě záznamů konvertovaných z proprietárních formátů a záznamů v Dublin Core. Tento profil může obsahovat i takové záznamy, které nesplňují požadavky na minimální záznam pro Souborný katalog ČR. Proto doporučujeme, abyste si překontrolovali metadata přebíraná z tohoto profilu. V případě, že Vám tento profil nevyhovuje, použijte jiný nebo si požádejte o individualizovaný profil.

Individualizovaný profil

Jsme připraveni na tvorbu individualizovaných profilů dle potřeb jednotlivých knihoven. V takovém případě se prosím ozvěte na adresu cpk-support@mzk.cz

Aktuální konfigurace všech profilů

Nastavení všech existujících profilů vč. těch, co nejsou jmenovány v tomto textu, je dostupné na GitHubu.

Odkaz na anglickou verzi portálu Knihovny.cz

Chcete-li odkazovat na portál z anglické verze Vašich webových stránek či katalogu, použijte následující odkaz:

Vyhledávací řádek Knihovny.cz ke vložení na web nebo do katalogu

Základní podoba:

<iframe
	allowfullscreen="true"
	webkitallowfullscreen="true"
	mozallowfullscreen="true"
	allowfullscreen="true"
	msallowfullscreen="true"
	frameborder="0"
	scrolling="no"
	marginheight="0"
	marginwidth="0"
	width="700"
	height="100"		
	src="https://knihovny.cz/Search/embedded">
</iframe>

Úpravou URL lze vyhledávací řádek modifikovat volitelnými parametry. Parametry lze řetězit následujícím způsobem: https://knihovny.cz/Search/embedded?parametr1=hodnota1&parametr2=hodnota2. K dispozici jsou následující parametry:

Ukázka:

<iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen="true" msallowfullscreen="true" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" width="700" height="100" src="https://knihovny.cz/Search/embedded"></iframe>

Newsletter

Novinky z portálu, informace o nově zapojených knihovnách a zdrojích, praktické tipy a doporučení, jak portál používat a co na něm najít, odkazy na inspirační seznamy a mnohé další zajímavé věci zveřejňujeme v pravidelném Eduletteru. Registrovat se k odběru je možné zde.

Prezentace ke školení

Aktuální verzi podkladů ke školení práce s portálem pro zapojené a zapojující se knihovny najdete zde.

Metodiky pro zapojování zdrojů do CPK

Podrobnou metodiku pro zapojování metadatových zdrojů do portálu si můžete stáhnout zde.

Podrobnou metodiku pro zapojování fulltextových zdrojů do portálu si můžete stáhnout zde.

Vyhledávání syntaxí CCL

Vyhledávání se syntaxí CCL (tzn. pole:hodnota) je na portálu možné. Je však třeba mít na vědomí, že jím nelze dosáhnout vždy stejných výsledků, jako při použití formuláře pokročilého vyhledávání.

Např.:

Budete-li vyhledávat za použití syntaxe CCL, může se stát, že výsledky budou řazeny podle relevance s nižší spolehlivostí, než by tomu bylo při použití formuláře pokročilého vyhledávání.

Pro vyhledávání pomocí CCL lze použít následující pole:

POZOR! Vyhledávat se zadáním vyjmenovaných polí lze jen v našem indexu, tj. jen v Národních zdrojích, nikoliv v Zahraničních zdrojích, kde je index od externího poskytovatele.

Při vyhledávání lze samozřejmě využívat všechny operátory, které jsou jmenované v otazníkové nápovědě vedle vyhledávacího okna.

Tvorba vyhledávacího URL z CCL výrazu

Svůj vyhledávací výraz můžete zadat na konec následujícího řetězce:

https://www.knihovny.cz/Search/Results?lookfor=

Např.: https://www.knihovny.cz/Search/Results?lookfor=((publisher_search_txt_mv:fronta+OR+publisher_search_txt_mv:gutenberg)+AND+authorCorporation_search_txt_mv:škorpil)+NOT+titleSeries_search_txt_mv:maraton

Pro úplnost je třeba dodat, že u jakéhokoliv vyhledávání není nutné tvořit odkazy ručně. Uložíte-li si např. URL vyhledávání vytvořeného pomocí formuláře pokročilého vyhledávání, bude Vám tento odkaz fungovat i později.